Belçika Malinois Köpeği Derneği 11/12/2021 günü saat 19:00’da dernek merkezinde olağan genel kurul toplantısı yapacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18/12/2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Gündem;

Açılış ve yoklama

İstiklal Marşı ve saygı duruşu

Divan Heyeti seçimi

KIF delege seçimi

Yönetim ve Denetim Asil ve yedek üye seçimi

Dilekler

Kapanış